Corporate Housekeeping | Adinterim WBO
22432
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22432,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Corporate housekeeping

Wat is Corporate Housekeeping?

 

Corporate Housekeeping omvat simpelweg alle activiteiten voor een onderneming die betrekking hebben op het nakomen van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen. Daarbij moet u denken aan o.m. het tijdig organiseren van de jaarvergadering (opstellen van oproepingsbrieven, notulen, agenda, verslagen, besluitenlijst…), het organiseren van tussentijdse vergaderingen met de raad van bestuur, raad van commissarissen en de aandeelhouders, het up-to-date houden van het aandeelhoudersregister, de besluitenlijst. Maar ook het tijdig in gang zetten van opvolgings-/herbenoemingsprocessen, het bijhouden van het benoemingsschema van de raad van commissarissen, het op tijd vaststellen van de jaarrekening, zorgdragen voor deponering en inschrijving bij de kamer van Koophandel etc. Daar zit ook een stuk “procesmanagement” bij: het besluitvormingsproces moet goed zijn; wie besluit/adviseert waarover en wanneer.

 

 

Waarom is dat belangrijk?

 

Onzorgvuldigheid of nalatigheid in dit soort kwesties kan vennootschappen duur komen te staan: het niet (of niet tijdig) naleven van vennootschapsrechtelijke en administratief-juridische verplichtingen is in strijd met de wet en kan vergaande risico’s met zich meebrengen, zowel voor de vennootschap als voor het bestuur en kan zelfs leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

WBO kan U helpen bij Uw corporate housekeeping

 

Zeker voor organisaties met veel vennootschappen is het administreren en documenteren van bestuurswisselingen, uitgifte van aandelen, op tijd houden van jaarvergaderingen, het hele besluitvormingstraject, allerlei formaliteiten een dagelijkse ‘uitdaging’. Vaak is daar niet voldoende capaciteit of managementaandacht voor, terwijl die taak belangrijk is vanwege risicobeperking en transparant ondernemerschap. Corporate Housekeeping is onderdeel van de corporate governance van de onderneming en WBO neemt dat allemaal graag uit handen van u.

 

 

About WBO

Sinds 2014 is Evert Jan Wijers werkzaam als zelfstandig bestuurssecretaris en adviseur op ad interim en part time basis, onder de naam Wijers Bestuurs Ondersteuning (WBO). Hij was jarenlang directiesecretaris, Chief Compliance Officer en Hoofd Juridische Zaken bij een grote wereldwijd opererende onderneming en heeft zeer ruime (internationale) ervaring op het gebied van corporate governance, compliance en het ondernemingsrecht. Als WBO adviseert en ondersteunt hij bestuurders en toezichthouders op organisatorisch en juridisch gebied bij het uitvoeren van de corporate governance. Dat gebeurt in de vorm van o.m. het voorbereiden van, begeleiden en toezien op juiste besluitvorming, bestuursvergaderingen en nakoming van genomen besluiten. WBO houdt toezicht op dat proces, bewaakt en optimaliseert waar nodig de corporate governance van de organisatie en is verantwoordelijk voor het bijbehorend juridisch-/compliance management en de corporate housekeeping.
In zijn werkzaamheden en advisering worden de disciplines governance, compliance en ondernemingsrecht verenigd met een vooral pragmatische -bedrijfsmatige- aanpak en resultaat.