Procesbegeleider | Adinterim WBO
22437
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22437,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Procesbegeleider

WBO als interne procesbegeleider

  WBO; een interne procesbegeleider en transitiebegeleider. Bij fusies, overnames en herstructureringen zullen binnen de betrokken onderneming talrijke interne processen moeten worden opgestart en afgerond om het gewenste eindresultaat te krijgen. Intern moet in kaart zijn welke informatie en wanneer nodig is, zodat bestuurders en toezichthouders op tijd over alle relevante informatie beschikken om verantwoord te kunnen beslissen. Dat vraagt om intern procesmanagement wat de coördinatie, begeleiding en bewaking voor zijn rekening neemt en tegelijkertijd richting externe partijen als ‘linking pin’ fungeert. Zodat het hele proces zowel intern als extern soepel wordt doorlopen.   WBO heeft zeer ruime ervaring op dat gebied en kan ad interim het interne proces/transitiemanagement voor u vervullen.  

Over WBO

  Sinds 2014 is Evert Jan Wijers werkzaam als zelfstandig bestuurssecretaris en adviseur op ad interim en part time basis, onder de naam Wijers Bestuurs Ondersteuning (WBO). Hij was jarenlang directiesecretaris, Chief Compliance Officer en Hoofd Juridische Zaken en heeft zeer ruime (internationale) ervaring op het gebied van corporate governance, compliance en het (internationale) ondernemingsrecht. Hij was, zowel als coördinator als inhoudelijk, bij talloze nationale en internationale fusies en overnames nauw betrokken. Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van fusie- en overname procesmanagement.   WBO adviseert en ondersteunt directies en toezichthouders op organisatorisch en juridisch gebied bij het uitvoeren van de corporate governance, compliance en transitieprocesmanagement. In zijn werkzaamheden en advisering worden zijn de disciplines governance, compliance en ondernemingsrecht verenigd met een vooral pragmatische -bedrijfsmatige- aanpak en resultaat.

Ondersteuning WBO als procesbegeleider

 

WBO ondersteunt als procesbegeleider en tijdelijk procesmanager, ondernemingen, directies en toezichthouders. Interne procesbegeleiding en bewaking bij transitieprocessen. WBO assisteert bij het in kaart brengen van de minimaal vereiste informatie, coördineert de interne processen en bewaakt die zowel op inhoud als op tijdige aanlevering en is de linking pin voor betrokken externe partijen (advocaten, notarissen). Want bij fusie of overname komt veel meer kijken dan alleen het overname- of fusiecontract. Zowel voor als na de daadwerkelijke ondertekening moet intern veel in kaart worden gebracht, afgestemd en besloten. Het juridische aspect is daar slechts een onderdeel van. Ook na de overname/fusie zal nog het nodige moeten worden uitgevoerd voor de implementatie. De eigenlijke overname of fusie begint pas na de formele overname. Vóór dat moment is de overname of fusie er alleen ‘op papier’. Daarna begint het pas echt.

 

WBO neemt de bewaking en de coördinatie van de transitie ‘agenda’ met het proces voor u uit handen en zorgt voor het interne besluitvormingsproces.